88
Арт: 75-93-20
22 пФ / 500 В, Конденсатор, Cornell Dubilier
Конденсатор 22 пФ / 500 В, Cornell Dubilier
78
Арт: 75-93-21
10 пФ / 500 В, Конденсатор, Cornell Dubilier
Конденсатор 10 пФ / 500 В, Cornell Dubilier
70
Арт: 75-93-13
300 пФ / 500 В, Конденсатор, Cornell Dubilier
Конденсатор 300 пФ / 500 В, Cornell Dubilier
70
Арт: 75-93-15
250 пФ / 500 В, Конденсатор, Cornell Dubilier
Конденсатор 250 пФ / 500 В, Cornell Dubilier
78
Арт: 75-93-18
51 пФ / 500 В, Конденсатор, Cornell Dubilier
Конденсатор 51 пФ / 500 В, Cornell Dubilier
70
Арт: 75-93-14
270 пФ / 500 В, Конденсатор, Cornell Dubilier
Конденсатор 270 пФ / 500 В, Cornell Dubilier