16 руб.
Арт: 97-26-45
TECAP 6,3V 10uF 10% B (293D106X96R3B2TE3), Чип-конденсатор, VISHAY
Чип-конденсатор TECAP 6,3V 10uF 10% B (293D106X96R3B2TE3), VISHAY
10 руб.
Арт: 98-95-98
TECAP 35V 4.7uF 20% C, Чип-конденсатор
Чип-конденсатор TECAP 35V 4.7uF 20% C
40 руб.
Арт: 98-96-43
TECAP 16V 47uF 20% D, Чип-конденсатор, D, HIT-AIC
Чип-конденсатор TECAP 16V 47uF 20% D, D, HIT-AIC
6 руб.
Арт: 98-96-57
TECAP 16V 2.2uF 10% A, Чип-конденсатор
Чип-конденсатор TECAP 16V 2.2uF 10% A
20 руб.
Арт: 98-96-18
TECAP 25V 2.2uF 20% B, Чип-конденсатор
Чип-конденсатор TECAP 25V 2.2uF 20% B
6 руб.
Арт: 98-96-33
TECAP 20V 4.7uF 20% A, Чип-конденсатор
Чип-конденсатор TECAP 20V 4.7uF 20% A
20 руб.
Арт: 98-96-73
TECAP 10V 33uF 10% B, Чип-конденсатор
Чип-конденсатор TECAP 10V 33uF 10% B
40 руб.
Арт: 92-86-81
TECAP 6,3V 220uF 10% D, Чип-конденсатор, VISHAY
Чип-конденсатор TECAP 6,3V 220uF 10% D, VISHAY
19 руб.
Арт: 98-96-65
TECAP 10V 150uF 20% D, Чип-конденсатор
Чип-конденсатор TECAP 10V 150uF 20% D